Årsskriftet

Foreningen har siden 1977 udgivet et 32-72 siders årsskrift i maj måned. 

Som nyt medlem modtager man de seneste 4 årsskrifter.

 

Stort set alle disse årsskrifter kan afhentes GRATIS i arkivets åbningstid. De seneste 5 års årsskrifter koster dog 20 kr. stykket.
 

Herunder kan du søge efter bestemte emner eller bidragsydere i samtlige årsskrifter.

Nederst på siden ligger årsskrifterne som PDF-filer lige klar til at læse eller printe!

 

Søgetips på PC’eren:
Ctrl+f åbner et søgefelt oppe i højre hjørne. Skriv f.eks. Fausing og alle artikler om Fausing bliver markeret.

 

Søgetips på iPad og iPhone:

1. Når hjemmesiden er åbnet, trykkes på adressefeltet i toppen en enkelt gang - så tastaturet kommer frem.

2. Slet teksten i adressefeltet øverst på siden ved at trykke på det lille kryds.

3. Skriv det du vil søge efter. Det kunne være: ”Fausing”

4. Mens du skriver, kommer der i vinduet med de sædvanlige Google-søgeforslag mm
5. Hvis du scroller ned i denne liste, kommer du til "på denne side".
    Her vil stå hvor mange gange søgeteksten er fundet på siden.

Årsskriftet 1977 indholder:

 • Blad fra Fausing kirkebog 1701 

 • Nye undersøgelser ved Dyrholmen 

 • Det gamle Hospital i Auning 

 • Det forsvundne Essenbæk kloster 

 • Nekrolog over Kr. Juul Chistensen 

Årsskriftet 1978 indholder:

 • Nyt fra Dyrholmen 

 • Et stykke skolehistorie fra Fausing 

 • Auning pigen fra Dé brææn wan 

 • Kirken der ikke ville tie (Fløjstrup)

 • Udskiftning af Årslev by’s jorder 

 • Ålehusene/Ugelhusene/Uggelhuse 

 • Nekrolog over Jørgen Jeppesen 

Årsskriftet 1979 indholder:

 • Skolehistorie fra Gl.Estrup omegnen

 • Lidt om vandmøller 

 • Mystiske ildebrande i Årslev 

 • Hverdag og fest i Uggelhuse

 • Da man flyttede ligene til Assentoft 

 • En gravhøj ved Koed  

Stort set alle disse årsskrifter kan afhentes GRATIS i arkivets åbningstid.
De seneste 5 års årsskrifter koster 20 kr. stykket!

Årsskriftet 1980 indholder:

 • Et flæsketyveri i Årslev

 • Hørning kirke - en anderledes kirke

 • Urokse kranium fundet ved

 • Lykkegården 1980

 • Mads konge - Løvenholmskoven

Årsskriftet 1981 indholder:

 • En ulykkelig hændelse - Årslev

 • Mere om flæsketyveriet i Årslev

 • Vester Alling kirke

 • Endelig hjemme igen - Gl. Estrup 

 • Et stykke socialhistorie - Hørning

 • Nekrolog over Marius Saaby 
   

Årsskriftet 1982 indholder:

 • Hjortetaksskaft fra Auning mose 

 • Mejerier i Sønderhald Kommune

 • Birkehøj Andelsmejeris jubilæum

 • Øster Alling mejeri 

 • Fausing mejeri

 • Auning mejeri 

 • En mælkekusk’s erindringer 

 • Nekrolog over Adolf Reimers 
   

Årsskriftet 1983 indholder:

 • En fuldkommen regnskabsbog Årslev

 • Endnu et mosefund fra Auning egnen 

 • Kartoffeloptagning Auning/Ø.Alling 

 • Svenskerne i Fausing sogn 

 • Drittel og Lurmærke 

Årsskriftet 1984 indholder:

 • Kogegruber i Årslev og Assentoft

 • Kyndelmisse i Øster Alling 

 • Essenbæk gamle kirke

 • Tre slags olie - Fausing

Årsskriftet 1985 indholder:

 • Fausing by 

 • Fausing kirke 

 • Flere søjler fra Essenbæk kloster 

Årsskriftet 1992 indholder:

 • En bette stump o'en lang historie 
  fra Hørning 

 • Aarslev skole 

 • En overpløjet gravhøj i Tårup 

 • På sporet fra Klosterengen til Tværsige
   

Årsskriftet 1986 indholder:

 • En gård og en kirke - Fløjstrup

 • Øster Alling kirke 1986

 • Orglerne i Fausing kirke 

 • Begivenhederne omkr. Hamlets grav

 • Stednavne - og emneregister 
   

Årsskriftet 1987 indholder:

 • Landboliv i Årslev på reformtiden 

 • Virring kirke 

 • Den vilde greve 

Årsskriftet 1988 indholder:

 • Vejret over privat ejendom
  i 1600-tallet 

 • Synsprotokol for Årslev kirke 

 • En degnehistorie fra Virring 

 • 100-årige forsamlingshuse 

Årsskriftet 1989 indholder:

 • Om Hørning forsamlingshus

 • Genforeningen

 • En fortælling- Virring-Essenbæk 

 • Hvorfor nu det? Løvenholm skov 

 • Barndomslandet, 40 år efter. Virring
   

Årsskriftet 1990 indholder:

 • En fladmarksgrav i Fløjstrup bakker

 • En ornamenteret arne - Fløjstrup

 • Hr. Knud i Alling 

 • Auning kirke 

 • Mindeord over Aager Galmstrup 

Årsskriftet 1991 indholder:

 • Fløjstrup gamle skole 

 • Det gamle træ 

Årsskriftet 1993 indholder:

 • Nogle begivenheder i Uggelhuse 

 • Hørning skole 

 • En dyster side af egnens liv
  i de fem dystre år - Vester Alling 

Årsskriftet 1994 indholder:

 • Fausing i 1890-erne 

 • Fausing forsamlingshus 

 • Den tiende kirke - Gl.Estrup

 • En gård i Drammelstrup 

 • Omkostningerne ved en
  begravelse i sidste halvdel af
  1700-tallet i Årslev
   

Årsskriftet 1995 indholder:

 • Hørning brugs, hundrede år

 • Langkastrup forsamlingshus 100 år 

 • Om Landsbyen Drammelstrup 

Årsskriftet 1996 indholder:

 • En kvindeskæbne - Årslev 

 • Glimt fra en bondes liv - Fløjstrup

 • At gøre vejr 

Årsskriftet 1997 indholder:

 • Øster Alling i 1800-tallet

 • Polakker på Gl.Estrup 

 • Ca.1/3 af Auning nedbrændte 

 • Nekrologer over Else Lund
  og Ejnar Thuesen Johansen
   

Stort set alle disse årsskrifter kan afhentes GRATIS i arkivets åbningstid.
De seneste 5 års årsskrifter koster 20 kr. stykket!

Årsskriftet 1998 indholder:

 • Lidt om Estrup Mølle 

 • To sagnrige sogne Ø/V Alling

 • Kirkeklokken i Fløjstrup

 • Et sagn fra Hald sø

Årsskriftet 1999 indholder:

 • Brydegårde i Vester Alling

 • Drastrup skole 1854-1960 

 • Minder fra et lærerhjem. Langkastrup

 • Øster Alling brugs 

Årsskriftet 2000 indholder:

 • En bybo flytter på landet V. Alling

 • Synet i Årslev enge 

 • Peter Gråbæks erindringer 

 • Forhistorisk aktivitet i Moeskær
   

Årsskriftet 2001 indholder:

 • 25 år med lokalhistorie 

 • Erindringer fra mit liv 

 • En verdensmester fra V. Alling

 • Sct. Bernhard i Essenbæk 

 • Mejeribestyrer J. F. Buhl 
   

Årsskriftet 2002 indholder:

 • Lykkegården

 • Øster Alling forsamlingshus 

 • Aarslev i gamle dage

Årsskriftet 2003 indholder:

 • Vester Alling forsamlingshus

 • Aunings første kæmner 

 • Den gamle landsbysmed

Årsskriftet 2004 indholder:

 • Erindringer fra Fausing by

 • Hellig Kilde i Fløjstrup bakker

 • Dansen den gik-og dansen den går

 • Nekrolog over Klaus Moltesen

 • Virring kirkes sivskamler
   

Årsskriftet 2005 indholder:

 • Travetur i Tværsige mose

 • Storegade 55, Assentoft

 • Cetrifugalkraften

 • Aarslev i gamle dage

 • Nekrolog over Tage Thaarsti

Årsskriftet 2006 indholder:

 • Turen til Berlin 

 • Laust Nielsen Tværsige 

 • Idrætsforeningens betydning i lokalsamfundet

 • Volk Mølle bakker 

Årsskriftet 2007 indholder:

 • Auning Brugs - 90 årig succseshistorie

 • Landposten i snestorm 1940

 • Auning skole, tilbageblik på
  100 års jubilæet
   

Årsskriftet 2008 indholder:

 • Aarslevs ældste historie

 • Indsamling/aflevering af arkivalier

 • Om Virring skole - 1. del

Årsskriftet 2009 indholder:

 • Virring kirke

 • Om Virring skole - 2. del

 • Mit liv på landet - 1. del

Årsskriftet 2012 indholder:

 • Ø. Alling under besættelsen

 • De har skudt Marius

 • Jo der skete mange spændende ting dengang 

 • Fra besættelsestiden 1940-1945

 • Antihelte 

 • RABE - også kaldet Tyskerbakken 

 • Hørninglejren eller Tyskerbakken 

 • Nabo til Hørninglejren 2012

 • Det afsporede tog ved Grund

 • Min barndom under besættelsen 

 • Knud Søgaard Poulsen
  var med i en ”modtagergruppe” 

 • Auning Møbel- og Madrasfabrik 

 • Jydsk Genkul 
   

Årsskriftet 2011 indholder:

 • Hospitalet, den hørningske stiftelse

 • Da lynet slog ned i Hørning kirke

 • Uggelhuse kro

 • Udvikling i Auning ved jernbanens komme

 • Kæmpefabrik saboteret 1943
   

Stort set alle disse årsskrifter kan afhentes GRATIS i arkivets åbningstid.
De seneste 5 års årsskrifter koster 20 kr. stykket!

Årsskriftet 2010 indholder:

 • En søndagstur ad den gl. landevej

 • Udpluk af indleverede og registrerede effekter til arkivet 

 • Treårskrigen 1848-1850

 • Mit liv på landet - 2. del
   

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

 • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393