top of page

Hørning og Essenbæk sogne

af Rasmus Mariager

 

Rasmus Mariager, f. 1862, samlede beskrivelser og oplysninger om gårde, huse og personer i Hørning sogn i 1934, siden om Essenbæk sogn i 1937.
Hver eneste matrikelnr. er beskrevet med årstal for snart sagt alt, byggeår, jordhandler, personers fødsler, død, vielser o.m.a. Desuden gode historier om personer såvel som steder. Beskrivelser af selve sognet, af kirker og skoler.

Kort sagt næsten alt hvad man vil vide om de to sogne op til hhv 1934 og 1937

De to bøger opbevares på arkivet og er registreret som A1061 og A4075

Hørning sogn A4075
kort over byen 1834 og 1934
kort over Hørning sogn med matr.nr.

Essenbæk sogn A1061
kortet over Assentoft ca. 1837
Byen 100 år senere 1937

Der tages forbehold overfor fejl i det skriftlige materiale

NB. En rettelse til Hørning sogn nederst på side 13: Lærer Madsen blev kaldet til lærer 1927. Børnenes fødselsår: Gunde 1925, Erik 1926 og Ellen 1931

Årslev

af Else Lund Pedersen

 

En stor samling omhandlende Årslev, bestående af fortegnelser over samtlige huse og gårde med deres ejere og beboere, skifter, retssager, realregister, skolehistorie og meget mere.
Personnavnene er optegnet i alfabetisk orden på regneark ligesom de er registreret i programmet Brothers Keeper.

Som en smagsprøve på materialet bringes her en udskrift fra Brothers Keeper som PDF fil.
Der kan søges på navne, matr. nr. mv.
Personernes nummer i programmet er markeret med tegnet #, dette nummer er relevant i.h.t. de før omtalte navnelister.
Ved søgning på navne må man være lidt kreativ, da stavemåden ikke altid harmonerer med den, som personen ellers er kendt under. Mange personer forekommer mere end een gang i udskriften (ved fødsel, som ægtefælle, som forældre o.s.v).

Fortegnelsen her


NB: der er fundet en fejl i dokumentet
se rettelsen HER

Gunnar Vestergaards

billedsamling fra

Randers, Assentoft, Drastrup, Uggelhuse, Floes, Langkastrup, Virring, Hørning og Aarslev

 

Omkring 1970 efterlyste Vestergaard gamle billeder gennem avisen, og fik derved en stor samling, der blev affotograferet og omsat til dias, som Vestergaard ved mange lejligheder har fremvist og fortalt om. Serien her er samlet som diasshow af Helge Sørensen og tilføjet tekster af Asta og Gunnar Vestergaard.

Se billedsamlingen her


Billederne findes også enkeltvise på arkivet og kan søges på arkiv.dk

(søg der: Gunnar Vestergaard og Sønderhald Egnsarkiv)

Treårskrigen 1848-1850

af Helga Sørensen

 

Grundlaget for denne artikel er en samling breve til og fra de to brødre, Niels og Jesper Pedersen

fra Tapagergaard her i Aarslev. De var sønner af Peder Jespersen og Ane Nielsdatter. Foruden de to sønner havde de også døtrene Hedevig og Maren.

Det at få brev fra dem derhjemme betød uendeligt meget for disse unge, da der tit var meget lang tid imellem, at de fik lov at komme hjem. Og for dem derhjemme betød det mindst lige så meget, at høre lidt om hvordan det gik dem derude.

Læs artiklen her

Et kongeligt besøg

 

Frederik den syvendes besøg på Rosenholm i 1861 og hans triumftog

fra Randers til Gl. Estrup i 1862

Artikel og historie venligst stillet til rådighed af "Rosenholmeren"

Læs artiklen her

bottom of page