Afleveringer

til egnsarkivet


Sønderhald Egnsarkiv er meget interesseret i at modtage dokumenter og fotos, som kan være med til at fortælle om en begivenhed, et sted, en person, en forening, en butik eller en virksomhed.
Det kan være avisudklip, forhandlingsprotokoller, dagbøger, billeder m.m. Enten i fysisk form eller digitalt og også gerne dokumenter og billeder af nyere dato.

 

Materiale kan afleveres i arkivets åbningstid eller efter aftale med et bestyrelsesmedlem eller arkivleder Ellen Byriel på tlf. 8649 2393.


Ved enhver aflevering bliver der udarbejdet et modtagelsesskema med angivelse af eventuelle klausuler og anvendelse af materialet.

 

Kontakt:


Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning


Arkivets telefon nr. 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com


Åbningstider:

Hver mandag kl. 15-20, dog ikke juli og december samt påske og pinse.

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

  • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393