top of page

Afleveringer

til egnsarkivet


Sønderhald Egnsarkiv er meget interesseret i at modtage dokumenter og fotos, som kan være med til at fortælle om en begivenhed, et sted, en person, en forening, en butik eller en virksomhed.
Det kan være avisudklip, forhandlingsprotokoller, dagbøger, billeder m.m. Enten i fysisk form eller digitalt og også gerne dokumenter og billeder af nyere dato.

 

Materiale kan afleveres i arkivets åbningstid eller efter aftale med et bestyrelsesmedlem eller arkivleder Ellen Byriel på tlf. 8649 2393.


Ved enhver aflevering bliver der udarbejdet et modtagelsesskema med angivelse af eventuelle klausuler og anvendelse af materialet.

 

Kontakt:


Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning


Arkivets telefon nr. 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com


Åbningstider:

Hver mandag kl. 14-18, dog ikke juli og december samt påske og pinse.

bottom of page