top of page

Sogneråds forhandlinger

Sognerådsforhandlingerne fra de 8 sogne i tidligere

Sønderhald Kommune, er en del af egnsarkivets samling:


Virring-Essenbæk, Fausing-Auning, Årslev-Hørning
samt Øster- og Vester Alling
 

Du er velkommen til at se sognerådsforhandlingerne igennem på egnsarkivet i åbningstiden. Se nederst på siden! 
 

Du er også velkommen til at rette henvendelse om sogneråds-forhandlingerne på arkivet telefon: 86 48 37 84 eller via mail. 
Se længere nede! 

 

Kopier af sognerådsforhandlingerne kan fås mod beskeden betaling.

 

En del sognerådsforhandlingerne kan ses på arkiv.dk.

bottom of page