top of page
014x.JPG

Virksomheds dokumenter

En lang række virksomheder og forretninger - både nedlagte og nuværende - har valgt at aflevere deres historiske materiale - i form af virksomhedsdokumenter og fotos - til Sønderhald Egnsarkiv.

 

Samlingen omfatter bl.a.

- Kartoffelmelsfabrikken i Auning

- Auning Savværk

- Auning Møbel- og Madratsfabrik

- Øster Alling Brugsforening

- Auning Jagtforening

 

Du er velkommen til at se virksomhedsdokumenter igennem på egnsarkivet i åbningstiden. Se nederst på siden! 
 

Du er også velkommen til at rette henvendelse om virksomheds-dokumenter på arkivet telefon: 8648 3784 eller via mail. 
Se længere nede! 

 

Kopier af virksomhedsdokumenter kan fås mod beskeden betaling. Digitale kopier er gratis, når de sendes via mail eller bliver lagt på medbragt USB stik.

 

En del foreningsdokumenter kan ses på arkiv.dk

bottom of page