top of page
Velkommen til 
 Virring Bymuseum
Virring TOP
2019-03-19_165153
2019-03-19_164941
2019-03-19_165044
2019-03-19_164427BBB
2019-03-19_164343
2019-03-19_164137
2019-03-19_165107
Krucifiks begge
Virring med det vældige himmelrum mod syd

Virring er en charmerende og hyggelig by med store niveauforskelle og en af de første landsbykirker bygget i sten. Måske omkring år 1075. Byen er omkranset af den smukke natur med dalen, skov og enge og med den smukkeste udsigt mod syd.
    Virring ligger i Virring Sogn i Randers Kommune og hører således til Region Midtjylland. Fra 1970 til 2007 hørte byen til Sønderhald Kommune. Virring er beliggende ca. 14 km øst for Randers og 42 km vest for Grenaa.

    Randers Produktionshøjskole har 5 værksteder på det tidligere alderdomshjem, Dalagervej 4. På de 5 værksteder kan unge under 25 år få en ungdomsuddannelse inden for køkken, auto, metal eller pedel & service.
    Ejendommen, der har huset den gamle smedje ligger stadig midt i byen.

Søg efter mere om Virring her i søgefeltet:

Virring Kirke gemmer på mange spændende historier

Frits Nicolaisen skrev i årsskriftet fra 1987 en fremragende artikel om Virring Kirke. Den er gengivet her i en ny opsætning og med farvebilleder.

Kirkens historie

Da Virring sagde nej til 
Robert Jacobsens krucifiks

Krucifiks RJ.jpg

Robert Jacobsens krucifiks har siden 1970 hængt i Islev Kirke ved Rødovre.

Ikke tale om. Det ser frygtelig ud! Hvorfor skulle vi give 25.000 kr. for en bunke gammelt jern, når gammelt jern kan købes for fire kr. kiloet? Pastor G. B. Barsøe og menighedsrådet fik ikke meget ros for deres prøveophængning af Robert Jacobsens jernkrucifiks, som i juni 1968 var arrangeret i kirken som et led i den restaurering af kirken, der netop var ved at være tilendebragt.
 
Da Robert Jacobsen i sin tid hentede noget skrot fra en losseplads ved Paris for at skabe et krucifiks, var det uden tvivl i den bedste mening. Hans uheld var, at krucifikset havde fundet vej til Virring Kirke. Her var det meste af menigheden langt fra begejstret, krucifikset blev bl.a. kaldt et grimt spektakel. Robert Jacobsen havde ellers brugt gamle murankre ud fra den betragtning, at de skulle holde sammen på menigheden. Dette kom dog ikke til at ske. Til Randers Amtsavis fortæller menighedsråds-medlem Peter Gråbæk, at menighedsrådet er splittet i valget af netop dette krucifiks.

 

Pastor Barsøe og tilhængerne i menighedsrådet måtte bøje sig og se sig om efter en anden løsning. Først i 1986 fandt man frem til et krucifiks udarbejdet af Sven Havsteen-Mikkelsen. Krucifikset, som ses her til venstre, faldt i bedre jord og er fortsat i Virring Kirke. 

På arkivet har vi denne artikel fra Randers Amtsavis den 29. juni 1968

2019-03-19_164343.jpg

Sven Havsteen-Mikkelsens glasmosaik og krucifix fik en langt bedre modtagelse.

Robert Jacobsen

Smuk vandretur med start og slut ved Virring Kirke

Turen er 3,5 kilometer. Start ved parkeringspladsen ved Virring Kirke. Gå ad Drageshøjvej, dernæst til højre ad Virringmark forbi møllerne. Her er en fin udsigt mod nord, hvor man kan skimte Grund Fjord og mod syd se ud over Virrings enge og moser.
 

Når bebyggelsen på venstre hånd er passeret, drejes ad markvejen til højre. Denne markvej har karakter af hulvej, der snor sig ned mod engene. På begge sider er der nogle meget fine overdrev, som er ved at være en sjældenhed i Danmark.
 

Hvor vejen ender drejes til højre ad Bakkelyvej til Virring. Her er fin udsigt til de flade enge, hvoraf nogle er opdyrkede. Man går tæt på engene. Tæt ved Virring er der en lejrplads med shelter. Her kan madpakken nydes. På Virring Kirkegård er der bænke, hvorfra udsigten mod syd er rigtig fin.
 

Turen er på 3,5 kilometer med mulighed for forlængelse: Gå videre ad Virringmark til Fausing. Drej til højre ad Fløjstrupvej. Neden for bakken drejes til højre ad Bakkelyvej til Virring.

Kilde: Randers Kommune på natur.randers.dk/besoeg-naturen

virring.gif
2019-03-19_164832.jpg
Smuk vandretur

Billeder fra Virring Kirke

På en smuk dag i marts 2019 gik turen til Virring Kirke for at tage lidt stemningsbilleder. Billederne er alle taget med en iPat!

Foto kirken

Virring Skole

Virring Skole

Hvad ved vi om Virringstenen?

Virringstenen

Rettelser eller tilføjelser til Virring Bymuseum

Har du rettelser eller tilføjelser til noget af indholdet på Virring Bymuseum, er du velkommen til at kontakte Sønderhald Egnsarkiv.

Udfyld nedenstående og vi vil svare snarest mulig.

Tak! Beskeden blev sendt.

Rettelser
Fattiggård
bottom of page