Konfirmations-billeder​

 

Konfirmation er en kirkelig handling, som bekræfter dåben. Tidligere var konfirmation også adgangsbetingelse for deltagelse i nadveren. I lighed med klassebillederne fortæller konfirmationsbillederne også om skiftende tøjmode og noget om hvilke fornavne, der har været populære.

En del af konfirmationsbillederne kan ses på arkiv.dk.

Fandt du ikke det du søgte – eller har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på arkivet telefon: 8648 3784 eller via mail. Se i nederst på siden.

Kopier af dokumenter og fotos kan fås mod beskeden betaling. Digitale kopier er gratis, når de sendes via mail eller bliver lagt på medbragt USB stik.

Sønderhald Egnsarkivet har fra Egon Lindberg modtaget 3 ringbind med konfirmationsbilleder fra Fausing Kirke og Auning Kirke. Billederne, med navne på alle konfirmanderne, dækker perioden 1978 til 2006 hvor Egon Lindberg var sognepræst i Fausing-Auning pastorat. 

De mange konfirmationsbilleder kan se på Sønderhald Egnsarkiv alle mandage fra kl. 15 til kl. 20. Dog ikke i december og juli måned.

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

  • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393