top of page
Velkommen til 
 Øster Alling Bymuseum
Liltved TOP
Liltvedvej 39
Foredrag med Anton 2019
Liltvedvej 27
Liltvedvej 34
2019-01-22_205910
B3339_lærer_Larsen_1918
Indhold:
- Byens huse
- Erhverv og institutioner
- Foreningslivet
- Nye og gamle kort
- Spor af de første
- Folketællingerne
- Udvikling og fornyelse
- Alfabetisk navneliste
- De nye matrikler
- Landskabet omkring os
- De satte deres præg
- Rodekassen
Byens historie samlet og
fortalt af dens borgere

Øster Alling er beliggende i det oprindelige Rougsø-Sønderhald Herred, Randers Amt, indtil 2007 Sønderhald Kommune i Århus Amt. Nu i Norddjurs Kommune, region Midtjylland.
 

Kirken og Sognet har siden 1. august 2018 været en del af Norddjurs Provsti. Her er en stor børnehave "Bette Bo". Børnene går i Auning skole (med skolebus). Desværre er her ingen butikker tilbage. Men her er et godt forsamlingshus og en aktiv idrætsforening,"ØAI".


Byen består af ca. 125 huse samt en halv snes gårde og ejendomme i umiddelbar nærhed. Sådan er det nu, i begyndelsen af det 2. årtusinde. Vi har gransket i historien, om tiden der gik forud.

Søg efter mere om
Øster Alling
 i søgefeltet:

Byens huse

Allingkærvej (Auningvej) 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Birkebakken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Elmelundsvej 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 A-B, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Elmestien 2

Engdraget 1

Grønnestien Ingen bebyggelse

Hovedgaden: 1, 3, 4, 5, 6/8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
Hovedgaden: 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38A 38B, 40, 42, 44, 45,
                      46,47, 49, 50A, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64

Knivhøjvej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Lillegyden 4

Moesgårdsvej 4
Møllegyden Ingen bebyggelse

Oldvejen 1

Oustrupvej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14

Provstegyden

Præstegårdsvej 4

Ringvej 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Skolebakken 1, 2
Skovlundsvej 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19

Skovsmindevej 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18

Solsikkevej 3, 4, 5, 6, 8
Soltoftevej 1, 3, 5, 7

Stadionvænget 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Toftagervej 1, 2, 4
Vangen 1, 2

Ådalsvej 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Byens huse
1778-1960

Hvem har en stor sten liggende i have?

Tidligere landbetjent Søren Dyrskjøt kan ikke rigtig slippe en gammel sag om tyveriet af et historisk stenbord med et kongemonogram fra 1840. Så Dyrskjøt er stadig interesseret i oplysninger, der kan finde frem til det manglende stenbord.

Sagen startede i 1986 med en opringning til Dyrskjøt om et lidt specielt tyveri. Anmelderen havde nemlig observeret, at stenbordet i skoven overfor Gl. Estrup slot var væk og kun stensoklen stod tilbage. Hvornår stenbordet var fjernet, stod lidt uklart. Daværende skovrider Johan Due mente, at stenbordet måske allerede var blevet fjernet i starten af 1970’erne. Det historiske stenborde er stadig – her i 2018 – ikke dukket op.

Pladsen hvor stenbordet har stået, har tidligere været et yndet udflugtsmål - et sted, hvor unge piger og karle fra omegnen samledes om foråret og sommeren. I barken på de store bøgetræer på pladsen, kan man stadig se kærligheds-erklæringer, årstal og forbogstaver som ”DL 1927” ridset ind i barken.

I dag er der ikke mange der kender stedet, som ligger på et 60 meter højt bakkedrag. Det er nok mest skovens folk og jægere, der kommer forbi den højtliggende plads. Måske uden at kende stedets historie og historie om stenbordet.

Folk, som kan huske stenbordet, vurdere at det måler ca. 1 x 2 meter og af en halv snes tommers tykkelse. Vægten må derfor være flere tons. Ikke sådan lige at tage med sig selvom bordpladen mangler det ene hjørne.

Det mest spændende ved stenbordet er, at der i bordpladen er indhugget Frederik den VII’s monogram samt initialerne GCS, der antages at stå for Grev Christian Scheel. Under monogrammet og initialerne stå årstallet 1840.

Tilbage i 1970’erne undersøgt amatørarkæolog Marius Saaby lidt om historien og fandt frem til, at kronprins Frederik den VII netop i 1840 besøgte Gl. Estrup Skov for at foretage arkæologiske udgravninger. Muligvis på det sted, hvor stenbordet har stået. Frederik den VII blev først konge i 1848. I 1840 hed greven på Gl. Estrup faktisk Grev Christen Scheel. Så initialerne GCS passer fint.

Tidligere museumsdirektør på herregårdsmuseet, Andreas Bjerre, gættede på to muligheder: Enten var stenens inskription lavet i 1848 i forbindelse med kronprinsens overtagelse af tronen. Eller også er den lavet i 1862, da kong Frederik den VII sammen med grevinde Danner gæstede Gl. Estrup igen.
Bordpladen skulle meget gerne på plads igen. Derfor opfordrer Søren Dyrskjøt folk til at kigge efter en stor flad firkantet sten, hvor det ene hjørne mangler eller ligger løst. Den skulle også gerne have en inskription, men inskriptionen kan være meget utydelig, da den formodentlig ikke er malet op som på det foto, vi har af inskriptionen fra 1970’erne.

Har man oplysninger om bordpladen, er man meget velkommen til at kontakte Søren Dyrskjøt på 2362 6000.

Stenbordet
bottom of page