top of page

Nyheder fra arkivet...​

Hvem kan hjælpe?

Arkiv har fået indleveret dette herlige foto af 4 børn i deres pæneste tøj, men vi ved ikke hvem det er.

En lang række Randers Dagblads artikler fra midten af 1950-1975 er blevet digitaliseret. En liste over disse artikler og billeder fra lokalområdet kan ses her.

Sønderhald Egnsarkivet har fra Egon Lindberg modtaget 3 ringbind med konfirmationsbilleder fra Fausing Kirke og Auning Kirke. Billederne, med navne på alle konfirmanderne, dækker perioden 1978 til 2006 hvor Egon Lindberg var sognepræst i Fausing-Auning pastorat. 
De mange konfirmationsbilleder kan se på Sønderhald Egnsarkiv alle mandage fra kl. 15 til kl. 20. Dog ikke i december og juli måned.

Hørning-Planken blev fundet i Hørning Kirke under et restaureringsarbejde i 1887. Siden Sønderhald Egnsarkivs første årsskrift i 1977 har Hørning-Planken været på forsiden af disse årsskrifter – dog i en bearbejdet form. Samme version bruger Hørninghus som logo. Desuden anvendes Hørning-Planken også som logo på arkivets Facebook-side.


Sven Havsteen-Mikkelsen har også brugt Hørning-Planken som inspiration for et træsnit til brug for et bogomslag til Martin A. Hansens ”Orm og Tyr”. Sven Havsteen-Mikkelsens træsnit er farvelagt samt spejlvendt både vertikalt og horisontalt i forhold til Hørning-Planken.

Erling Jensen, kasserer i Fausing-Auning Pensionist-forening har spurgt arkivet om, hvornår Fausing-Auning Pensionistforening er stiftet.


Vi har registreret dette billede fra et jubilæum i Fausing-Auning Pensionistforening 86/87. Formodentlig er det foreningens fane i baggrunden. På den står der 1946.

Måske er det stiftelsesåret? Det passer fint med, at billedet er fra 40 års jubilæet. Så formodentlig har foreningen 70 års jubilæum i år.


På billedet ses bestyrelsesmedlemmer. Nederste række fra venstre: Anna Reimers, Grethe Busse og Gudrun Andersen.
Øverste række fra venstre: Hans Linnemann, Christen Salling, Egon Christiansen og Tage Brøgger

bottom of page