top of page

Generalforsamlingen 2017

Inden generalforsamling den 22. marts, var deltagerne inviteret indenfor på Grevelsgaard, hvor Brian Kaltoft Hansen fortalte om galleriets og Grevelsgaardens historie. Herefter var der fri adgang til galleriet og Bettina Vahle viste sit værksted frem. Her fortalte Bettina Vahle om sin glaskunst og demonstrerede hvordan brændingen af glas foregik i de højteknologiske ovne.

På generalforsamlingen blev formandsberetningen og regnskabet godkendt efter nogle opklarende spørgsmål. På valg var Bent Østergaard, Henning Millard og Viggo Christensen. De to første blev genvalgt. Viggo Christens ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Johan Peter Tommerup valgt ind i bestyrelsen og Inger Marie Linnemann blev herefter valgt som suppleant til bestyrelsen.

Wallin Feder blev genvalgt som bilagskontrollant og Orla Sundgaard blev ligeledes genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten.  

bottom of page