Sogneråds forhandlinger

Sognerådsforhandlingerne fra de 8 sogne i tidligere

Sønderhald Kommune, er en del af egnsarkivets samling:


Virring-Essenbæk, Fausing-Auning, Årslev-Hørning
samt Øster- og Vester Alling
 

Du er velkommen til at se sognerådsforhandlingerne igennem på egnsarkivet i åbningstiden. Se nederst på siden! 
 

Du er også velkommen til at rette henvendelse om sogneråds-forhandlingerne på arkivet telefon: 86 48 37 84 eller via mail. 
Se længere nede! 

 

Kopier af sognerådsforhandlingerne kan fås mod beskeden betaling.

 

En del sognerådsforhandlingerne kan ses på arkiv.dk.

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

  • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393