Generalforsamlingen 2017

Inden generalforsamling den 22. marts, var deltagerne inviteret indenfor på Grevelsgaard, hvor Brian Kaltoft Hansen fortalte om galleriets og Grevelsgaardens historie. Herefter var der fri adgang til galleriet og Bettina Vahle viste sit værksted frem. Her fortalte Bettina Vahle om sin glaskunst og demonstrerede hvordan brændingen af glas foregik i de højteknologiske ovne.

På generalforsamlingen blev formandsberetningen og regnskabet godkendt efter nogle opklarende spørgsmål. På valg var Bent Østergaard, Henning Millard og Viggo Christensen. De to første blev genvalgt. Viggo Christens ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Johan Peter Tommerup valgt ind i bestyrelsen og Inger Marie Linnemann blev herefter valgt som suppleant til bestyrelsen.

Wallin Feder blev genvalgt som bilagskontrollant og Orla Sundgaard blev ligeledes genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten.  

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

  • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393