Sharpbøger

 

Der er i rigtig mange år blevet indleveret scrapbøger med klip fra aviser og blade. Nogle har klippet alt ud, hvad der er skrevet om et bestemt emne, en person eller by.

 

Vi har bl.a. en del scrapbøger fra tidligere borgmester Kirk Thøgersen.

 

Scrapbøgerne kan ses på arkivets læsesal i åbnings-tiden. Se åbningstiderne i bunden af denne side.

Kopier af scrapbøgerne kan fås mod beskeden betaling. Digitale kopier er gratis, når de sendes via mail eller bliver lagt på medbragt USB stik.

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

  • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393