Kirkebøger

Kirkebøger fra de 8 sogne i tidligere Sønderhald Kommune, er en del af egnsarkivets omfattende samling:


Virring-Essenbæk, Fausing-Auning,
Årslev-Hørning 
samt Øster- og Vester Alling
 

Du er velkommen til at se kirkebøgerne igennem på egnsarkivet i åbningstiden. Se nederst på siden! 
 

Du er også velkommen til at rette henvendelse om kirkebøgerne på arkivet telefon: 86 48 37 84 eller via mail. Se længere nede! 

 

Kopier af kirkebøgerne kan fås mod en beskeden betaling.
 

 

Der er også mulighed for at søge i kirkebøgerne online: https://www.sa.dk/ao-soegesider/geo/geo-collection/5
 

Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

CVR: 3292 7998

Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg.nr.: 9333 Konto: 3230000912

Sønderhald Egnsarkiv

Elmelundsvej 11, Øster Alling, 8963 Auning

Telefon: 8648 3784

Mail: sonderhaldegnsarkiv@gmail.com

 

Forsiden af www.sonderhaldegnsarkiv.dk

 

                Klik på logoet for at komme til      
                arkivet Facebook-side

  • Facebook Social Icon
Åbningstider på arkivet:
Hver mandag kl. 15-20, dog ikke i juli og december måned samt påske og pinse.

Besøg uden for åbningstiden kan aftales med arkivlederen på telefon 8649 2393